Evalwazzjoni u Monitoraġġ

Il-Fondazzjoni qiegħda twettaq proċess li jevalwa u josserva l-impatt li t-titolu ta’ Kapitali Ewropea tal-Kultura se jħalli fuq Malta.

Photo: Tomoko Goto

Photo: Tomoko Goto

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 se tkun qiegħda twettaq proċess ta’ Evalwazzjoni u Monitoraġġ sabiex tosserva u tevalwa l-proċess u l-impatt fuq il-Belt Valletta bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura, permezz ta’ informazzjoni konsistenti, komparabbli u aċċessibbli.

Il-Kumitat ta’ Tmexxija dwar l-Evalwazzjoni u l-Monitoraġġ se jaħdem fuq il-bażi tal-objettivi li ġejjin:

  • Li jitkejlu l-impatti tal-oqsma tematiċi magħżula mill-Fondazzjoni Valletta 2018 li jwasslu sal-2018 u matul dik is-sena;
  • Li jitkejjel u jiġi analizzat l-impatt tal-wirt żviluppat f’perjodu qasir ta’ żmien, u jiġi żgurat li r-riżultati jiġu analizzati u jkunu disponibbli sabiex studji ta’ paragun ikunu jistgħu jsiru fit-tul;
  • Li jipprovdi mudell lokali għar-riċerka fil-kultura u fis-settur kreattiv u jħeġġeġ aktar riċerka f’dawn is-setturi wara l-2018;
  • Li jipprovdi pjattaforma għall-Kapitali Ewropea tal-Kultura li jmiss f’Malta, fl-2031.

Kumitat ta’ Tmexxija speċifiku ġie stabbilit biex jevalwa u josserva l-proċess. Il-Kumitat ta’ Tmexxija huwa magħmul minn rappreżentanti mid-Diviżjoni għall-Ekonomija u l-Politika, il-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ, l-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika.

Sitt akkademiċi ġew ukoll maħtura fil-kapaċità personali tagħhom stess biex jevalwaw l-impatti fil-qasam tal-kompetenza tagħhom, (i) l-immarkar u l-komunikazzjoni, (ii) l-ambjent mibni (iii) il-parteċipazzjoni kulturali, (iv) affarijiet tal-UE (v) il-governanza, u (vi) is-soċjoloġija.

Ir-riċerka dwar l-Evalwazzjoni u l-Monitoraġġ se sseħħ fuq bażi ta’ pjan strutturali ta’ riċerka fuq ħames oqsma tematiċi. L-oqsma tar-riċerka u l-għanijiet rispettivi tagħhom jinsabu hawn taħt:

  1. Id-Dinamiżmu Kulturali u Territorjali – Li jiġi evalwat is-suċċess tal-programm kulturali Valletta 2018 u l-kollaborazzjonijiet Ewro-Med
  2. Il-Governanza u l-Finanzi – Li jiġi mifhum l-investiment u t-tmexxija ta’ Valletta 2018 u l-impatt fuq is-settur kreattiv ta’ Malta
  3. L-Inklużjoni fil-Komunità u l-Ispazju – Li jkun ivvalutat l-impatt tar-riġenerazzjoni kulturali u infrastrutturali ta’ Valletta 2018 fuq gruppi komunitarji varji
  4. L-Esperjenza tat-Turist – Li jiġu vvalutati l-bidliet fil-profil tal-viżitatur, in-nefqa turistika u l-perċezzjoni tal-viżitaturi bħala riżultat tal-proġett Valletta 2018
  5. Il-Marka tal-Belt Valletta – Li jiġi mifhum is-suċċess tal-istrateġija ta’ komunikazzjoni ta’ Valletta 2018 fi ħdan il-komunitajiet lokali u internazzjonali

Il-proċess se jibqa’ għaddej għall-perjodu 2015-2019, u l-istudji bażiċi se jsiru fl-2015.