Din ir-riċerka tissuġġerixxi ridefinizzjoni, addattament kulturali, bi preservazzjoni konsegwenzjali tat-tnejn, jiġifieri Għana u Nasori. Dan il-proġett se jesplora l-konfin(i) tal-‘Mhux tas-Soltu’ permezz ta’ kollaborazzjoni artistika u studji interdixxiplinarji. Għalkemm l-Għana u l-Kagura (Nasori) għandhom forom u strutturi differenti, it-tnejn jistgħu jkunu ta’ benefiċċju reċiproku għat-tisħiħ tal-valur estetiku u l-apprezzament ta’ xulxin. Għandu jkun imfakkar li ż-żewġ tipi ta’ mużika folk huma l-espressjoni tal-bdiewa u tal-klassi tal-ħaddiema u r-riżultat tal-wirt kolonjali tagħhom. Dawn il-fatturi msemmija se jinkisbu permezz ta’ tliet fatturi importanti:

1. Tekniki tal-kompożizzjoni kontemporanji: l-użu ta’ miters assimetriċi, il-poliritmu u d-distribuzzjoni spazjali armonika. Enfasizzat ukoll b’materjal tematiku ekonomiku, appoġġjat minn struttura mikro/makro. Bl-użu ta’ tekniki instrumentali estiżi bħal armoniċi, multiphonics tal-kant u d-daqq.

2. Traduzzjoni tal-mużika: traduzzjoni tal-mużika f’test, li tfisser l-esplorazzjoni ta’ rabtiet interpersonali, interkulturali, intralingwistiċi u interlingwistiċi li fihom il-mużika u t-traduzzjoni jiltaqgħu. Din teżamina kif kliem marbuta mal-mużika huma tradotti bħalissa (Test Malti għandu jiġi tradott għall-Ingliż u għall-Ġappuniż).

Traduzzjoni tal-mużika għat-teatru u ż-żfin: Kemm l-Għana kif ukoll in-Nasori se jużaw it-teatru u ż-żfin fiżiku, rispettivament fit-traspożizzjonijiet mużikali. L-attur se jżid il-lirika u l-improvizzazzjonijiet tiegħu stess fuq it-traskrizzjonijiet tal-Għana, filwaqt li ż-żeffien se jiżfen man-Nasori, bl-użu tal-maskla u l-kostum tradizzjonali.

3. Il-Ħsieb Laterali: il-ħsieb mhux tradizzjonali, jiġifieri li għandu approċċ olistiku lejn il-kreattività fil-kompożizzjonijiet mużikali permezz ta’ ħiliet imitattivi, u l-innovazzjoni.

Il-kompożitur Ġappuniż, Miho Watarai se jittraskribi erba’ forom tal-Għana Maltija u waħda tan-Nasori Ġappuniża ta’ Amenomiya Jinga . It-traskrizzjonijiet se jiġu traskritti għall-ensemble li ġej:

1. Irduppjar Shinobue  fuq flawt tal-punent
2. Kitarra
3. Orkestra tal-ġugarelli
4. Żeffien
5. Attur.

Is-sitt traskrizzjoni se tikkaratterizza l-fertilizzazzjoni transkulturali tal-Għana u tan-Nasori.

Il-parti instrumentali tal-proġett tar-riċerka se tiġi ppreżentata f’forma ta’ prestazzjoni fil-Ġappun (Frar 2017), u bi prestazzjoni finali f’Malta, fejn it-teatru u l-iżfin fiżiku se jiżdiedu mal-mużika instrumentali (Mejju 2017). Il-prestazzjoni se tinkludi l-parteċipazzjoni ta’ Chris Galea, li bħalissa qed isegwi l-kors ta’ Masters fl-Istudji Teatrali fl-Università ta’ Malta u Dr Malaika Sarco-Thomas, Kap tad-Dipartiment tal-Istudji taż-Żfin fl-Università ta’ Malta.

B’kollaborazzjoni mal-Arts Council Malta – Malta Arts Fund u l-Fondazzjoni Valletta 2018.