Din l-esebizzjoni unika, li qed tittella’ bħalissa fil-Kapitali Kulturali Ewropea Spanjola Spanjola San Sebastian, hija l-ewwel retrospettiva maġġuri tal-artist Jesus Mari Lazkano. Il-wirja tinkludi madwar mitt biċċa (knieves kbar, tpinġijiet, takkwini, eċċ.) u tippreżenta karriera artistika li tħaddan fiha iżjed minn tletin sena xogħol.

Meta nagħtu ħarsa lejn il-karriera ta’ Jesus Mari Lazkano joħroġ ċar li l-evoluzzjoni tiegħu bħala artist hija l-frott ta’ żewġ fatturi li jitimgħu ’l xulxin. Minn banda xogħlu huwa vjaġġ ma jaqta’ xejn li jesplora t-tpinġija bħala professjoni, l-immaġnijiet pittoreski bħala forma ta’ pittura u n-Natura bħala sfond. Mill-banda l-oħra l-ħidma tiegħu hija wkoll sensiela ta’ bosta vjaġġi ma’ diversi ġeografiji uniċi li jkunu ġieli qrib u ġieli ’l bogħod, ġaladarba hija dinja immaġinarja.

Għalhekk ix-xogħol ta’ dan l-artist Spanjol jibqa’ dejjem jitwieled minn vjaġġ kontinwu mal-istorja tal-arti u ma’ dinja li ntlaqtet b’mod storiku mill-arti.

Tista’ tikseb iżjed tagħrif immm hawnhekk.