Is-sena 2018 ser tkun il-palk li jippreżentalkom belt kapitali iktar vibranti u akkoljenti – u l-ispettaklu speċjali ta’ wara mhu ser ikun xejn inqas! Għal dakinhar ħa jkollna ħafna sorpriżi għalikom, u nħarsu bi ħġarna li nospitawkom kollha fil-qalba tal-belt kapitali għal ċelebrazzjoni meraviljuża li ttemm il-mandat tagħna bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura. Stennew lista spettakolari ta’ spettakli lajv, mużika… u xi sorpriżi oħrajn ukoll. Is-suċċess ta’ kwalunkwe Kapitali Ewropea tal-Kultura għandu għeruq fondi fil-passjoni, l-immaġinazzjoni, l-appoġġ, id-dedikazzjoni, l-entużjażmu u l-ġenerożità tal-komunitajiet tagħha.

Huwa tassew minnu – bħal kull festa tradizzjonali – li l-Ispettaklu tal-Għeluq ta’ Valletta 2018 huwa kollu kemm hu ċelebrazzjoni tal-komunità, tal-ħajja u tal-kultura waqt li jinħolqu ħbiberiji ġodda. Flimkien biss nistgħu verament niċċelebraw is-sena avvenimenti, inizjattivi u attivitajiet inkredibbli bl-istess impenn u mħabba li wrejna biex għamilna l-programm ta’ Valletta 2018. Mela niżżluha fid-djarju u ingħaqdu mal-mistiedna, mal-viżitaturi, mal-artisti, mal-kuraturi, mar-residenti, mal-voluntiera ‘Tal-Kultura’ u mat-tim ta’ Valletta 2018 f’avveniment tal-għeluq vivaċi li jagħti ġieħ lid-diversità kreattiva li teżisti fil-Gżejjer Maltin, fl-Ewropa u lil hinn minnha.