L-attivitajiet se jikkonsistu minn kollaborazzjoni bejn sħab tal-proġett minn Malta, Spanja, l-Afrika ta’ Fuq, in-Netherlands, u r-Renju Unit, bil-għan li jinħloq netwerk li se jgħin għall-iżvilupp tal-Artist Run Organisations (AROs) u l-kuntest tal-arti kontemporanja f’Malta.

Transformer se jiffoka fuq id-dinamika li jiġġeneraw l-AROs u l-impenn tagħhom mal-kontinġenzi tal-preżent, li jrawmu d-diskors artistiku permezz ta’ attivitajiet ta’ riċerka fuq il-post ibbażati fuq l-artisti. Transformer joħloq skambju sostenibbli kruċjali; li jrawwem, jiżviluppa u jestendi l-attività tax-xena tal-arti kontemporanja f’Malta, u jwessa’ l-isfera tal-influwenza tagħha, u jinkorpora dan fi ħdan komunitajiet tal-prattika Ewropej u internazzjonali.

Transformer huwa appoġġjat mill-Multi-Annual Support Grant – Arts Council Malta u huwa parti mill-programm tal-Valletta 2018 Kapitali Ewropea tal-Kultura.

2017 – L-ewwel parti tal-proġett se tiffoka fuq ir-riċerka u l-iżvilupp. F’din il-fażi, it-tim tal-proġett se jidentifikaw sitt artisti bbażati f’Malta, li kull wieħed minnhom se jitpoġġa fi grupp ma’ wieħed mill-artisti fir-residenza. Id-diretturi/kuraturi tal-ħames AROs internazzjonali se jżuru lil Malta biex ifittxu siti għal impenn artistiku u wirjiet. Iż-żjarat għandhom isiru b’mod konkorrenti sabiex programm pubbliku jkun jista’ wkoll iseħħ. Fl-aħħar kwart tal-2017 jibdew ir-residenzi tal-artisti, kull waħda b’tul ta’ mhux aktar minn xahar.

2018 – Matul l-ewwel kwart tal-2018 se jseħħu l-aħħar residenzi tal-artisti. Wara dan, ikun wasal iż-żmien għall-produzzjoni tax-xogħol, kif ukoll għal reklamar u kampanja ta’ komunikazzjoni komprensivi. L-aħħar komponent, il-wirja f’bosta siti, se sseħħ fl-aħħar kwart tal-2018.