Fittex

Fond Malti għall-Arti: Għotja ta’ Appoġġ Multiannwali

Din l-għotja għandha l-għan li tappoġġa proġetti ta’ kolloborazzjoni fit-tul li jinvolvu mill-inqas sieħeb internazzjonali wieħed (tingħata prijorità lir-reġjun tal-Mediterran). Il-progra...