Il-film L.O.M.L., li nħadem minn Gilbert Calleja u Matthew Attard wara sejħa għall-proposti għall-proġett Poetry on Film, tnebbaħ mill-poeżija Tibqa’ Int ta’ Raymond Mahoney. Il-film inħadem bis-sehem ta’ Mimi Cauchi.

Il-poeżija ddur mal-imħabba u tax-xewqa li huma ukoll preżenti fil-film.

Il-film jindirizza diversi mistoqsijiet: x’tip ta’ interazzjoni qed ikollna ma’ dawk li nixtiequ? Kif l-internet u l-teknoloġiji virtwali biddlu l-modi li bihom nilħqu kumdità virtwali? Kif timmanifesta ruħha x-xewqa f’dinja invażata b’immaġnijiet sesswali?

Billi jqajjem dawn il-mistoqsijiet flimkien m’oħrajn, L.O.M.L. ifittex li jpoġġi f’dubju mal-klixejiet marbuta mal-imħabba u mal-ossessjoni billi jpoġġu r-romantiċiżmu poetiku ta’ Mahoney fid-dawl taċ-ċiniżmu ta’ żmienna.

L.O.M.L. ser jintwera għall-ewwel darba waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta nhar is-Sibt 27 ta’ Awwissu. Il-Festival jibda fit-20:00. Id-dħul bla ħlas.

Poetry on Film huwa proġett tal-Fondazzjoni Valletta 2018 u Inizjamed.

 

TIBQA’ INT – Ray Mahoney

 

Sa ma x-xenqa fi ħżiemi tinħall,

sa ma l-kilba ġo qalbi tistrieħ,

sa ma jeħmed ta’ moħħi t-thewdin,

sa ma jibred ta’ ġismi t-tqanqil,

sa m’nn għajnejja jiċċarrat l-istar,

sa minn fommi jnin it-tregħid,

sa ma f’ruħi jiġġwejdu n-nirien,

sa ma sidri jistrieħ mill-uġigħ,

tibqa’ int li nixtieqek kull għodwa,

tibqa’ int li noħolmok kull lejl,

tibqa’ int l-alla tiegħi b’għanjietek

tagħti l-ħajja, toqtolni qajl qajl!