F’din l-esplorazzjoni tal-ħajja Għawdxija kontemporanja, il-mużiċist Justin Galea u l-ċineasta Mauro D’Amato riedu jevitaw it-temi tas-soltu bħall-bizzilla u l-luzzu. Minflok, iffukaw fuq serje ta’ intervisti qosra u informali ma’ nies ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja. Id-dokumentarji qosra jitfgħu dawl fuq il-ħajjiet ta’ diversi residenti Għawdxin waqt li jirrakkuntaw ġrajjiet personali u jaqsmu ħsibijiet fil-pront mal-ċineasti u l-udjenzi. B’din il-preżentazzjoni ta’ spunti qosra u kkuluriti ta’ ħajjet ħafna nies, Ħaġa u Taħdita ukoll temfasizza kif ir-rakkonti li jiġu mitkellma b’mod ta’ taħdit huma aspett verament komuni fil-ħajja fuq dawn il-gżejjer. L-intervisti saru ma’ baħħara u sajjieda, disinjatur tal-kostumi, manifattur tal-melħ, bniedem li jgħix ġo għar, u sagristana mara fis-Supplika Nazzjonali tal-Verġni Mbierka Ta’ Pinu fil-villaġġ tal-Għarb. Ħaġa u Taħdita jesebixxi wirja vasta ta’ oġġetti personali tal-persuni li ġew intervistati u se jintwera waqt Qatt Ma Ninsa – Għawdex ta’ Dari.