Il-Fondazzjoni Valletta 2018 ħabbret il-programm tal-Festa l-Kbira attività unika fejn l-erba’ festi u ż-żewġ baned tal-Belt Valletta jingħaqdu għall-ewwel darba bħala parti mill-programm Kulturali ta’ Valletta 2018.

Il-Festa l-Kbira ser titella’ bejn l-4 u s-7 ta’ April fil-Belt Valletta u fil-Port il-Kbir.

Iċ-Ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Micallef tenna, “Din hija tassew okkażjoni speċjali li tgħaqqad flimkien il-komunità tal-Belt Valletta kollha kemm hi kif ukoll dik tal-Kottonera li ser tkun qed tipparteċipa fir-regatta”.

Il-qofol tal-Festa l-Kbira ser ikun is-Sibt 7 ta’ April meta ser isiru purċissjonijiet bl-istatwi titulari ta’ San Pawl, San Duminku, il-Madonna tal-Karmnu u Santu Wistin wara ċelebrazzjonijet reliġjużi fl-erba’ knejjes rispettivi. L-erba’ statwi ser jiltaqgħu fi Pjazza San Ġorġ fejn l-Arċisqof Monsinjur Charles J. Scicluna ser imexxi t-talb. Wara, l-istatwi akkumpanjati mill-baned, ser jimxu matul Triq ir-Repubblika lejn Bieb il-Belt qabel ikomplu r-rotta lejn il-knejjes rispettivi tagħhom.

Il-Ġimgħa 6 ta’ April, ser jittella’ marċ u kunċert konġunt bejn il-baned King’s Own u La Valette f’Pjazza San Ġorġ.

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, Owen Bonnici sostna, “Il-Baned huma parti mit-tradizzjoni kulturali ta’ pajjiżna u parti integrali minn dak li jagħmilna Maltin u Għawdxin”. Il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali jappoġġja dawn l-għaqdiet b’mod konkret, għaliex jagħraf li l-każini tal-baned huma għaqdiet volontarji li jħaddnu rwol importanti fil-komunitajiet.

Huwa żied li fuq inizjattiva tal-Ministeru permezz ta’ proċess kompetittiv amministrat mill-Kunsill Malti għall-Arti f’kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni Baned Maltin, is-sena li għaddiet 21 soċjetà mużikali ngħataw għajnuna finanzjarja għal total ta’ €180,000, bl-iskop li l-każini tal-baned ikunu jistgħu jkomplu jikkontribwixxu lejn il-kultura u l-wirt kulturali ta’ pajjiżna. Nemmen li din l-attività se tkun suċċess u wkoll turi għaqda permezz tal-kultura.”

Is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018 Deo Debattista tenna, “Din l-attività hija okkażżjoni eċċellenti fejn il-każini, il-komunità Beltija, residenti, dilettanti tal-festi, u kull min jagħti sehmu kull sena f’waħda mill-erba’ festi ngħata spazju fil-programm kulturali ta’ Valletta 2018. Il-Festa l-Kbira tirrifletti kemm il-programm ta’ Valletta 2018 huwa wieħed inklussiv li ta vuċi mhux biss lill-artisti, iżda anke liċ-ċittadini.”

Bħala parti mill-programm tal-Festa l-Kbira, il-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu ser tiġi kkonsagrata u jiġi wkoll inawgurat pavimentar ġdid.

Tħabbar ukoll li r-regatta li tradizzjonalment issir f’Jum il-Ħelsien ser tkun organizzata waqt il-Festa l-Kbira. Ser titella’ wkoll tellieqa speċjali għal dawk il-parteċipanti ta’l fuq minn 40 sena u ser tiġi ppreżentata Shield ta’ Valletta 2018.

Is-Sur Micallef irringrazzja lill-Arċisqof Scicluna, il-Kurja, Sports Malta, il-pulizija kif ukoll lill-komunitajiet tal-Belt Valletta u l-Kottonera għall-entużjażmu u l-appoġġ tagħhom fl-organizzazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet.

Il-Festa l-Kbira tinkludi l-parteċipazzjoni tal-Parroċċa ta’ Porto Salvo u San Duminku, il-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu, il-Parroċċa ta’ Santu Wistin, u l-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu. Is-Società Filarmonica Nazionale La Valette u s-Società Filarmonica King’s Own ser jakkumpanjaw lill-vari ta’ San Pawl u San Duminku rispettivament filwaqt li l-Queen Victoria Band taż-Żurrieq ser takkumpanja lill-vara tal-Madonna tal-Karmnu u l-Banda Beland taż-Żejtun ser takkumpanja lill-vara ta’ Santu Wistin.

Ara l-Programm tal-Attivitajiet hawn taħt:

L-Erbgha, 4 t’April 2018

6:00pm          Konsagrazzjoni tal-Knisja u inawgurazzjoni tal-pavimentar ġdid ġewwa l-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu

Il-Ġimgħa, 6 t’April 2018

7:30pm      Il-Banda King’s Own u l-Banda La Valette jibdew marċ minn Pjazza Ħelsien sa Pjazza San Ġorġ. Il-marċ jasal fil-Pjazza fit-8:30pm

9:00pm      Il-Banda King’s Own u l-Banda La Valette jtellgħu kunċert konġunt fi Pjazza San Ġorġ. Kull banda ser ittella’ programm ta’ 40 minuta li jinkludi wkoll xi diskors qasir għall-okkażjoni għal total ta’ 100 minuta

Is-Sibt, 7 t’April 2018

11:45am     Regatta fil-Port il-Kbir

4:15pm       Preżentazzjoni tal-Valletta 2018 Shield ‘Leġġendi tal-Port il-Kbir’

5:00pm      Quddiesa fl-erba’ knejjes involuti

5.45pm       L-erba’ baned mistiedna jinġabru quddiem il-knejjes rispettivi sabiex isellmu l-vari titulari waqt il-ħruġ

6.00pm      Ħruġ tal-vari titulari

6:50pm      Il-vari titulari jibdew jaslu fi Pjazza San Ġorġ

7:35pm       Ċelebrazzjoni u mument ta’ talb li jinkorpora l-erbgħa festi flimkien. Din tkun mmexxija minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna

8:00pm      Il-vari titulari flimkien mal-baned jibdew triqthom tul Triq ir-Repubblika lejn Bieb il-Belt

9:10pm      Il-vari titulari jibdew jaslu fi Pjazza Ħelsien

9:30pm      Il-vari titulari jaqbdu r-rotta lura lejn il-Knisja rispettiva

10:45pm    Dħul tal-vari titulari fil-knejjes

Programm tar-Regatta – 7 t’April

11:45am     Introduzzjoni għall-Programm tar-Regatta fuq il-Palk Ewlieni

11:53am     L-ewwel Tellieqa – B Tal-pass x 2

12:00pm    Wirja tal-Kanuni mill-Barrakka ta’ Fuq

12:10pm     Jibda l-Programm minn Valletta 2018 fil-Valletta Waterfront

12:10pm     Jibda l-Programm fl-Isla

12:25pm     It-tieni Tellieqa – Open A Tal-Midalji

12:35pm     Divertiment għat-Tfal minn Valletta 2018

12:50pm    It-Tielet Tellieqa – B Kajjikki

1:00pm    Progamm ta’ Valletta 2018 ikompli fil-Valletta Waterfront u fl-Isla

1:20pm    Ir-Raba’ Tellieqa – Open A – Frejgatini

1:30pm    Programm ta’ Valletta 2018 ikompli fil-Valletta Waterfront u fl-Isla

1:50pm    Il-ħames tellieqa – B – Midalji

2:00pm    Programm ta’ Valletta 2018 ikompli fil-Valletta Waterfront u fl-Isla

2:10pm    Diska Valletta 2018 għat-Tnedija tat-Tellieqa Leġġendi tal-Port

2:15pm     Is-Sitt Tellieqa – Tellieqa Valletta 2018 – legends of the Harbour. Tal-pass x 4

2:25pm     Programm ta’ Valletta 2018 ikompli fil-Valletta Waterfront u fl-Isla

2:40pm    Is-seba’ Tellieqa – Open A – Tal-Pass x 2

2:50pm    Programm ta’ Valletta 2018 ikompli fil-Valletta Waterfront u fl-Isla

3:00pm    Preżentaturi jagħtu informazzjoni dwar Il-Festa l-Kbira.

3:10pm     It-tmien Tellieqa – B – Frejgatini

3:20pm     Programm ta’ Valletta 2018 ikompli fil-Valletta Waterfront u fl-Isla

3:40pm    Id-disa’ Tellieqa – Open A – Kajjikki

3:50pm     Programm ta’ Valletta 2018 ikompli fil-Valletta Waterfront u fl-Isla

4:10pm    L-għaxar Tellieqa – B – Tal-Pass x 4

4:20pm    Programm ta’ Valletta 2018 ikompli fil-Valletta Waterfront u fl-Isla

4:35pm     Il-ħdax il-Tellieqa – Open A – Tal-Pass x 4

4:45pm    Riżultati

4:50pm    Preżentazzjoni Valletta 2018 Shield u Open A shield u Cat B Shield

5:00pm    Għeluq